תקנון אתר מטרומן – metromen.co.il – אתר להלבשה תחתונה לגברים

הקדמה:

 • אתר metromen.co.il (להלן: האתרהחברההמוכרים ) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת הלבשה תחתונה לגברים באינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת “ariemaizlik”, ח.פ. 302649389
 • מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו, על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 • תקנון האתר ותנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בפעולת הרכישה או בשימוש במוצר.
 • מובהר כי האתר metromen.co.il רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

הגדרות:​

המוכרים – אתר metromen.co.il
המוצר/ים – פריטי הלבשה תחתונה לגברים אשר מופיעים בקטלוג האתר.
הרוכש/ים – הלקוחות אשר מבצעים את פעולת הרכישה באתר.

הבהרות:

 • המוצרים נשלחים מחו”ל דרך צד ג’.
 • זמן אספקת הסחורה 30 ימי עסקים – זהו משך הזמן אשר יעבור מביצוע ההזמנה וקבלת אישור התשלום מחברת האשראי ועד היום בו הלקוח מקבל את הפריט אשר רכש.
 • *עדכון תקנון עכב וירוס הקורונה 2020, עכב משבר הקורונה שהוביל להגבלים על חברות התעופה, חברות המשלוחים וכלל הציבור, עודכנו זמני המשלוחים ואספקת המוצרים המוזמנים באתר. זמן המשלוח העדכני יכול להגיע עד 45 ימי עסקים.
 • הזמנה שתבוצע עד השעה 16:00 ביום עסקים (להלן מיום א’ ועד יום ה’ שאינם ימי חג) תיחשב שהוזמנה ביום העסקים של אותו יום, הזמנה שתבוצע לאחר השעה 16:00 תחשב כשבוצעה ביום עסקים הבא.
 • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 • הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • הרוכשים יוכלו לבצע הזמנות אך ורק לאזורי חלוקה של דואר ישראל.
 • ימי עסקים שנספרים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 • האתר metromen.co.il / המוכרים אינם אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • המוכרים אינם אחראים על עיכוב במשלוח שנוצר בעקבות ציון כתובת או מספר טלפון שגוים על ידי הרוכש.
 • החברההמוכרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”).
 • החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם.

דין ושיפוט:

 • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
 • בכל מקרה של שאלה בנושא משלוחים או בירורים, הרוכשים מתבקשים ליצור קשר עמנו בעמוד הצור קשר באתר metromen.co.il. בנוסף ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות מייל: [email protected]
 • ביטול עיסקה מידי יתאפשר כל עוד המוצרים לא נשלחו עבור הרוכשים.
 • במידה והמוצר כבר נשלח הרוכשים יוכלו לבצע ביטול עיסקה לאחר קבלת הפריט והחזרתו למרכז האיסוף שלנו.
 • הרוכשים ישאו בעלות המשלוח חזרה למרכז האיסוף.
 • רוכשים שהזמנתום תגיע לאחר 30 ימי עסקים (להלן “זמן המשלוח”) ובתקופת הקורונה לאחר 45 ימי עסקים, וירצהו לבטלה, יוכלו לשלוח את הפריטים בחזרה למרכז האיסוף ולקבל החזר על דמי המשלוח. דמי המשלוח יוחזרו לרוכשים אך ורק עם החבילהות שהוחזרו הינן סגורות באריזתן המקורית.
 • רוכשים שישלחו את החבילות לא באריזתן המקורית או אם אריזתן המקורית נפתחה לא יהיו זכאים להחזר דמי המשלוח ששילמו.
 • מכיוון ומדובר בהלבשה תחתונה, לא ניתן להחזיר מוצר אם פתחו את האריזה המקורית בא הוא נשלח.
 • במידה וחל איחור בהגעת המשלוח העולה על 45 ימי עסקים יהיו הרוכשים זכאים לבטל את המשלוח ולקבל את כספם חזרה אף על פי שהזמנתם טרם התקבלה והמוצרים הנרכשים טרם הוחזרו למרכז האיסוף. במידה והרוכשים יבקשו ויקבלו את כספם בחזרה, הרי הם מודעים שאינם עוד הבעלים של הפריטים המוזמנים ואינם יכולים להחזיק בהם בעת קבלת המשלוח. ויתר על כך מתחייבים הרוכשים לשלוח את הזמנתם בחזרה למרכז האיסוף עד 72 שעות מרגע קבלתם.
 • לרוכשים יש את האפשרות לבקש החזר כספי או החלפת הפריט עד תום 30 ימים מרגע קבלת הפריט, כל עוד בתנאי שהפריט באריזתו המקורית ולא נעשה בו שום שימוש.
 • רוכש המעונין בהחזר כספי או החלפה ישא בעלות המשלוח למרכז האיסוף שלנו.
 • ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר הפריט בפועל שונה מן המצג שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח באמצעות השבת המוצר למרכז האיסוף.
 • החזר הכספי ללקוח ינתן לפי אותו אמצעי תשלום אשר בוצעה איתו הרכישה.
 • אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחות אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הרוכשים לשם השלמת העסקה או ביטולה

רכישותביטוליםהחזרות:

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.